GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések

Lakásgazdálkodás

Az Önkormányzat hozzájárulása nélkül befogadható személyek: bérlő házastársa, gyermeke, a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke és szülőjét. Az Önkormányzat hozzájárulásával fogadhatja be a bérlő a nagyszülőjét, házastársának gyermekét és unokáját, nem befogadott gyermekének a gyermekét, testvérét, élettársát, élettársa gyermekét és annak unokáját, gyermeke házastársát vagy élettársát és annak gyermekét, valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottját.

Amennyiben a bérlő meghalt és a lakásban más személy nem lakott, illetve lakcímbejelentéssel nem rendelkezett, a lakást a néhai bérlő hozzátartozójának kell átadnia a halotti anyakönyvi kivonat, 0-s igazolások(közművek) bemutatásával, az esetleges bérleti díj kiegyenlítésével, lakás kiürítése után az EVIN részére.

Aki a bérlő halála esetén az Ltv. 32. § alapján lakásbérleti jog folytatására jogosult – a bérlő halálától számított 60 napon belül -, köteles e jogát bérbeadónak bejelenteni. A határidő elmulasztása esetén – a bérbeadó tudomására jutásától számított 30 napon belül – a jogosultat egy alkalommal írásban fel kell hívni jogosultságának igazolására.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő lakásbérleti jogviszony folytatására jogosult hibájából eredő elmulasztása és felhívás eredménytelensége esetén bérbeadó megbízottja köteles a lakás kiürítése iránt intézkedni.

(3) Ha a hagyatéki leltározás – vagy más a Polgármesteri Hivatal által folytatott eljárás – olyan lakást érint, amelynek bérlője meghalt, akkor az eljárást folytatónak a tudomására jutásától számított 5 napon belül értesíteni kell a bérbeadó megbízottját.

A házastársak közös kérelmére, amennyiben házasságuk legalább 5 éve fennáll és mindketten életvitelszerűen a lakásban laknak, a lakásra bérlőtársi szerződés köthető.

A bérlőtárs halála esetén a visszamaradt bérlőtárs(ak) hozzájárulásával a bérbeadó megbízottja az elhunyt bérlőtárssal halálakor és azt megelőzően több mint 5 éve életvitelszerűen együttlakó – az elhunyt bérlőtárs vonatkozásában egyébként bérleti jogviszony folytatására jogosultnak tekinthető – hozzátartozója, közokirattal igazolt élettársa és a lakásban visszamaradt bérlőtárs(ak) közös kérelmére velük bérlőtársi szerződést köthet.

 

Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a VII. kerületben lakáspályázat útján lehet lakáshoz jutni. Ezek feltételeiről, illetve az aktuális pályázatokról az www.evin.hu oldalon talál bővebb információt.

Kérelmet kell benyújtani, megjelölve az okokat, ami a cserét indokolja. Lehetősége van lakáspályázat benyújtására, valamint magánúton a lakásbérleti jogát elcserélni másik önkormányzati lakás bérleti jogára vagy magántulajdonú ingatlanra.

Az Önkormányzati bérlakások megvásárlásával kapcsolatban fontos különbségtétel, hogy bérlő által kezdeményezett vásárlási szándék áll-e fenn ebben az esetben a hatályos jogszabályok, különösen a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az irányadó. Amennyiben nem bérlő által felmerülő vásárlási szándék jelenik meg a hatályos jogszabályok, különösen a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az irányadó.

Fontos kiemelni, hogy a rendeletekben szabályozott, az ügyfélnek adott azon lehetőség, hogy az eljárást kezdeményezheti, nem jelent elidegenítési kötelezettséget az Önkormányzat számára.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Cégjegyzékszám: 01-10-043258

Ingatlangazdálkodás

Személyes ügyfélszolgálat: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. (Klauzál téri piac, galéria)
Levelezési cím: 1400 Budapest, 7. posta, Pf. 67.

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei

Műszaki Hibabejelentés

Személyes ügyfélszolgálat: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. (Klauzál téri piac, galéria)
Levelezési cím: 1400 Budapest, 7. posta, Pf. 67.

Parkolás

Személyes ügyfélszolgálat: 1074 Budapest, Dohány u. 90.
Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Levelezési cím: EVIN PARKOLÁS, EVIN Nonprofit Zrt.; 1400 Budapest, Pf. 15.

Minden jog fenntartva - EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. © 2021.

Site by : SoulArt Media